GIỚI THIỆU

CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT, CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

1. Trường THPT Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Bùi Đông Xuân

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Bào

+ Phó Hiệu trưởng: Trần Thị Thu Hiền

+ Phó Hiệu trưởng: Võ Thanh Tâm

- Liên hệ: 02963.886.162 (thptchauphu.chauphu@angiang.gov.vn)

2. Trường THPT Thạnh Mỹ Tây

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Đặng Văn Hai

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Hữu Phúc

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Minh Trí

+ Phó Hiệu trưởng: Lê Thị Kim Phụng

- Liên hệ: 02963.815.322 (thptthanhmytay.chauphu@angiang.gov.vn)

3. Trường THPT Trần Văn Thành

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Huỳnh Ngọc Bảy

+ Phó Hiệu trưởng: Võ Thị Ngọc Tuyền

+ Phó Hiệu trưởng: Trần Minh Phụng

+ Phó Hiệu trưởng: Phạm Duy Hưng

- Liên hệ: 02963.688.866 (thpttranvanthanh.chauphu@angiang.gov.vn)

4. Trường THPT Bình Mỹ

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Nguyễn Mai Thanh Tùng

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Ngoãn

- Liên hệ: 02963.889.253 (thptbinhmy.chauphu@angiang.gov.vn)

5. Trường THCS và THPT Bình Long

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Ngô Ngọc Phi

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thuộc Em

- Liên hệ: 02963.688.350 (ptbinhlong.chauphu@angiang.gov.vn)

6. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

- Lãnh đạo:

+ Hiệu trưởng: Trần Thế Vỹ

+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Ngọc Hưng

+ Phó Hiệu trưởng: Trần Thanh Dũng

- Liên hệ: 02963.688.296 (truongtcktkt@angiang.gov.vn)

7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Cao Trí

+ Phó Giám đốc: Dương Văn Trung

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tuấn

- Liên hệ: 02963.686.608 (tttdtt.chauphu@angiang.gov.vn)

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Phú là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú, chịu sự lãnh đạo mọi mặt của UBND huyện; có chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc định hướng kế hoạch phát triển sự nghiệp Thể dục Thể thao trên địa bàn huyện theo quy hoạch và kế hoạch chung của UBND huyện; tổ chức thực hiện theo kế hoạch được duyệt của UBND huyện và sự quản lý về mặt nhà nước của Phòng Văn hoá Thông tin trên cơ sở hướng dẫn của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch.

+ Có trách nhiệm phối hợp với các xã - thị trấn, các cơ quan, ban ngành của huyện và trường học nhằm phát triển phong trào Thể dục Thể thao quần chúng. Hướng dẫn phương pháp tập luyện Thể dục Thể thao thường xuyên; phát triển các môn thể thao dân gian, hiện đại và các môn thể thao truyền thống của địa phương; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

8. Trung tâm Y tế

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Hoàng Huy

+ Phó Giám đốc: Võ Bá Tước

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Khoa

- Liên hệ: 02963.688.849 (ttyte.chauphu@angiang.gov.vn)

9. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực huyện Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Phước Lăng

+ Phó Giám đốc: Phan Hồng Tem

+ Phó Giám đốc:

- Liên hệ: 02963.687.031 (banqlda.chauphu@angiang.gov.vn)

10. Chi cục Thuế khu vực thành phố Châu Đốc - Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Chi cục Trưởng: Trần Trung Quốc

+ Chi cục Phó: Huỳnh Ngọc Ẩn

- Liên hệ: 02963.688.398 (chicucthue.chauphu@angiang.gov.vn)

11. Chi cục Thống kê

- Lãnh đạo:

+ Chi cục Trưởng: Trần Bá Lộc

+ Phó Phó Chi cục Trưởng: 

- Liên hệ: 02963.688.234 (cctk.chauphu@angiang.gov.vn)

12. Kho bạc

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Nguyễn Thanh Hiền

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Trang

- Liên hệ: 02963.688.023  (khobac.chauphu@angiang.gov.vn)

13. Xí nghiệp Điện – Nước

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Đình Trung

+ Phó Giám đốc: Phan Thanh Hùng

+ Phó Giám đốc: Trần Thanh Nhàn

- Liên hệ: 02963.688.108 (xndn.chauphu@angiang.gov.vn)

14. Điện lực Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Trần Văn Trung

+ Phó Giám đốc: Phạm Hoàng Tân

- Liên hệ: 02962.214.314 (dienluc.chauphu@angiang.gov.vn)

15. Bảo hiểm Xã hội

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Lê Minh Đức

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Mười

+ Phó Giám đốc: Trần Thị Kim Hiểu

- Liên hệ: 02963.688.541 (bhxh.chauphu@angiang.gov.vn)

16. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Châu Đồng Trung

+ Phó Giám đốc: Huỳnh Kim Thư

- Liên hệ: 02963.688.348 (vpdkdd.chauphu@angiang.gov.vn)

17. Xí nghiệp Môi trường – Đô thị Châu Phú

- Lãnh đạo:

+ Giám đốc: Huỳnh Văn Lắm

+ Phó Giám đốc: Lê Văn Bé Nhỏ

- Liên hệ: 02963.688.804 (xnmtdt.chauphu@angiang.gov.vn)

18. Tòa án

- Lãnh đạo:

+ Chánh án: Trần Hoàng Vũ

+ Phó Chánh án: Nguyễn Thị Yến Anh

+ Phó Chánh án: Lương Ngọc Dũng

- Liên hệ: 02963.688.338 (toaan.chauphu@angiang.gov.vn)

19. Viện Kiểm sát

- Lãnh đạo:

+ Viện trưởng: Trương Hồng Hào

+ Phó Viện trưởng: Nguyễn Văn Toàn

+ Phó Viện trưởng: Phạm Tuấn Khanh

- Liên hệ: 02963.688.284 (vksnd.chauphu@angiang.gov.vn)

20. Chi cục Thi hành án

- Lãnh đạo:

+ Chi cục Trưởng: Huỳnh Đình Dũng

+ Phó Chi cục Trưởng:

- Liên hệ: 02963.688.401 (ccthads.chauphu@angiang.gov.vn)