29 - Lĩnh vực Đường bộ

 a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, nộp trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu;

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu lập phiếu nhận và chuyển hồ sơ xin phép về Phòng Quản lý đô thị.

- Bước 3. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thị xã xem xét, quyết định;

- Bước 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, trên địa bàn mình quản lý. Trường hợp không giải quyết việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối cấp phép cho tổ chức, cá nhân trong thời gian quy định nêu trên.

- Bước 5. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu gửi giấy phép cho tổ chức, cá nhân xin phép.

b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1)- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo mẫu);

(2)- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng (theo mẫu);

(3)- Văn bản pháp lý khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

đ) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý đô thị thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu.

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

i) Phí, lệ phí: Đối với các tuyến đường đủ điều kiện để trông, giữ xe dưới lòng đường có thu phí, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu cấp phép, chỉ đạo thu phí theo quy định, đồng thời triển khai lắp đặt biển báo, sơn đường cho phép đậu xe có thu phí.

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng (theo phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND);

- Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố. Bản vẽ phải thể hiện rõ vị trí sử dụng, kích thước sử dụng (theo phụ lục 2 kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND);

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Trường hợp sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông

- Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Hoạt động tổ chức tiệc cưới, tang lễ:

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố phục vụ cho việc cưới, việc tang phải thông báo với Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú;

+ Ủy ban nhân dân phường có trách nhiệm hướng dẫn và giám sát các hộ gia đình, cá nhân việc sử dụng tạm thời một phần hè phố cho việc cưới, việc tang để không làm ảnh hưởng lối đi tối thiểu là 1,5m cho người đi bộ và mỹ quan đô thị, đồng thời việc tạm sử dụng là không quá 48 giờ, trường hợp đặc biệt không quá 72 giờ đối với việc tang và không quá 48 giờ đối với việc cưới.

- Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình: thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau (ngoài ra tùy theo từng vị trí cụ thể nếu xét thấy không làm ảnh hưởng nhiều đến an toàn giao thông, thì có thể xem xét cho phép thời gian sử dụng từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau), sau đó phải trả lại nguyên trạng hè phố. Thời hạn được phép sử dụng hè phố theo thời hạn quy định của giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Hoạt động phục vụ việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa: Chỉ một số tuyến phố đặc thù mới được phép sử dụng hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa. Việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố vào việc kinh doanh, buôn bán hàng hóa trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Bảo đảm an toàn, thuận tiện giao thông; bảo đảm mỹ quan vệ sinh môi trường đô thị và không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của hộ gia đình trên tuyến phố;

+ Không cho phép tổ chức kinh doanh buôn bán trước mặt tiền các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, công sở.

- Việc chiếm chỗ, sử dụng hè phố để xây dựng cửa hàng: Chỉ được phép lắp đặt tạm thời các cửa hàng, ki ốt phục vụ cho các dịp lễ hội và phải tháo dỡ sau khi kết thúc lễ hội theo quy định của chính quyền địa phương.

- Hoạt động xã hội: Việc cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố đối với hoạt động này được xem xét trên nguyên tắc không gây cản trở giao thông cho người đi bộ, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh và mỹ quan đô thị. Trong trường hợp hoạt động này được tiến hành trên mặt bằng rộng (bao gồm cả một phần lòng đường) thì phải xin phép Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu sau khi cơ quan, tổ chức tiến hành hoạt động xã hội được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền thống nhất bằng văn bản về phương án đảm bảo giao thông trước khi tiến hành tổ chức các hoạt động xã hội theo quy định của pháp luật.

- Vị trí hè phố được phép sử dụng không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m;

+ Hè phố có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

* Trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vào mục đích giao thông

- Điểm trông, giữ xe ô tô phục vụ các hoạt động xã hội: thời gian sử dụng tạm thời lòng đường không quá thời gian tổ chức hoạt động đó.

- Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị: thời gian sử dụng từ 22 giờ đêm ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

- Việc sử dụng tạm thời lòng đường phải đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường, không làm hư hỏng kết cấu mặt đường và không ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, không gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Vị trí lòng đường được phép sử dụng tạm thời không vào mục đích giao thông phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

+ Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cho một chiều đi;

+ Lòng đường có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời.

* Trường hợp sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường để trông, giữ xe

- Việc sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường để trông, giữ xe có thu phí không được gây mất trật tự, an toàn giao thông.

- Vị trí trông, giữ xe trên hè phố, dưới lòng đường không chắn ngang lối ra vào đường hẻm, các công trình nhà cao tầng, khu vực siêu thị, chợ và trung tâm thương mại, các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở.

- Việc trông, giữ xe trên hè phố, dưới lòng đường không gây cản trở cho các phương tiện giao thông; không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và các hoạt động bình thường của tổ chức, cơ quan, hộ gia đình hai bên đường phố và phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.

- Vị trí hè phố, lòng đường được phép sử dụng tạm thời có kết cấu chịu lực phù hợp với trường hợp được phép sử dụng tạm thời và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Không thuộc tuyến quốc lộ đi qua đô thị;

+ Phần lòng đường còn lại dành cho các loại phương tiện có bề rộng tối thiểu bố trí đủ 02 làn xe cơ giới và 01 làn xe thô sơ cho một chiều đi;

+ Phần hè phố còn lại dành cho người đi bộ có bề rộng tối thiểu đạt 1,5m.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý đường đô thị.

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn Thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.

- Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/20116 của UBND tỉnh An Giang sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên và Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang.


Nội dung thủ tục:Tải về

Biểu mẫu đính kèm:Tải về