Huyện Châu Phú

UBND xã Bình Chánh

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Defaut

Thông tin đang cập nhật. Vui lòng trở lại sau.

08/11/2019

Thông tin đang cập nhật. Vui lòng trở lại sau.

UBND xã Bình Chánh - huyện Châu Phú

Copyright © 2018 chauphu.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/binhchanh.All Rights Reserved