lịch làm việc

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 18/01/2021 đến ngày 22/01/2021

01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 04/01/2021 đến ngày 08/01/2021

01/2021

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 28/12/2020 đến ngày 01/01/2021

12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020

12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020

12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020

12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 30/10/2020 đến ngày 04/12/2020

12/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 16/11/2020 đến ngày 20/11/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 09/11/2020 đến ngày 13/11/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 23/10/2020

11/2020

Lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND và UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 16/10/2020

11/2020