CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

13/11/2018

Thông báo Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Phú năm 2018

04/10/2017