CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022 (lần 2)

01/12/2022

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

30/09/2022

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

02/02/2021

Thông báo kết quả phỏng vấn, dự kiến danh sách trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú năm 2020

14/01/2021

Giấy mời về tổ chức sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn cho các thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

24/12/2020

Thông báo nội dung kiến thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Châu Phú năm 2020

09/12/2020

Danh sách đăng ký xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

24/11/2020

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

22/10/2020

Thông báo Kết quả phỏng vấn, danh sách trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực huyện Châu Phú năm 2019

02/01/2020

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác với chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện Châu Phú

25/12/2019

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

25/12/2019

Thông báo về kết quả phỏng vấn, dự kiến danh sách trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

05/12/2019