CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Tài liệu Hướng dẫn thí sinh thực hiện thi trắc nghiệm trên máy tính - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

29/03/2023

Danh sách thí sinh thi Vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

29/03/2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyến công chức cấp xã năm 2022

28/03/2023

Quyết định về Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

21/03/2023

Thông báo Danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

17/03/2023

Quyết định Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

17/03/2023

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022 (lần 3)

31/01/2023

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022 (lần 2)

01/12/2022

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

30/09/2022

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

02/02/2021

Thông báo kết quả phỏng vấn, dự kiến danh sách trúng tuyển của thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú năm 2020

14/01/2021

Giấy mời về tổ chức sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn cho các thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

24/12/2020

Thông báo nội dung kiến thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2020

17/12/2020