CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

19/05/2023

Quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

19/05/2023

Thông báo niêm yết công khai kết quả thi tuyển và danh sách người dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

27/04/2023

Lịch thi và Phòng thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

06/04/2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

06/04/2023

Sơ đồ vị trí khu vực kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

01/04/2023

Tài liệu Hướng dẫn thí sinh thực hiện thi trắc nghiệm trên máy tính - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

29/03/2023

Danh sách thí sinh thi Vòng 1 - Kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

29/03/2023

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1 kỳ thi tuyến công chức cấp xã năm 2022

28/03/2023

Quyết định về Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

21/03/2023

Thông báo Danh sách thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi và tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

17/03/2023

Quyết định Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

17/03/2023

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022 (lần 3)

31/01/2023

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022 (lần 2)

01/12/2022

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2022

30/09/2022