CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

06/11/2019

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

04/11/2019

Thông báo về nội dung kiến thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

04/11/2019

Thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú năm 2019

09/10/2019

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2019 2020

04/10/2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Châu Phú năm 2019

26/07/2019

Thông báo về việc công bố kết quả thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018

31/01/2019

Thông báo Kết quả trúng tuyển viên chức kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

26/12/2018

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú năm học 2018-2019

25/12/2018

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã tập trung

18/12/2018

Thông báo số 3 - về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Châu Phú năm học 2018-2019

12/12/2018

Danh mục Tài liệu ôn thi công chức cấp xã năm 2018

11/12/2018

Thông báo số 2 -  Tập trung thí sinh tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Châu Phú năm học 2018-2019

10/12/2018

Thông báo số 1 - Về tổ chức xét tuyển - thi tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019

07/12/2018

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ và bổ sung chuyên ngành tuyển dụng công chức cấp xã huyện Châu Phú năm 2018

29/11/2018