Công An

Công an xã Bình Phú vận động hộ dân trên địa bàn xã tự trang bị bình chữa cháy

09:20 15/09/2023

    

Nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới thực hiện theo Công văn số 709/UBND-CN, ngày 03/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú. Công an xã Bình Phú đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy.

 

 

Theo đó, công an xã Bình Phú đã vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã tự trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy (dạng bột ABC từ 4kg trở lên) tại gia đình và kêu gọi người thân, quần chúng nhân dân nơi cư trú thực hiện, nhằm thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND, ngày 19/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy và đồng thời mỗi gia đình có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn. Đến nay, có trên 200 hộ gia đình đăng ký mua bình chữa cháy, góp phần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã.

 

Từ đó, lan tỏa phong trào, vận động các hộ gia đình tại khu dân cư nơi cư trú trang bị bình chữa cháy xách tay phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản cho chính bản thân và những người xung quanh, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại địa bàn dân cư.

 

Trong thời gian tới, công an xã Bình Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy, chữa cháy với quyết tâm mỗi hộ gia đình tự trang bị 01 bình chữa cháy và có ít nhất 01 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 

Đặng Trang

các tin khác