Quân sự

Bình Mỹ tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17

05:30 17/04/2023

    

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 nhằm thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ công tác xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

 

        

           Mới đây, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Mỹ đã phối hợp các ngành có liên quan tổ chức khám sức khỏe và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17, theo số liệu tổng hợp đợt này, có 217/231 thanh niên tham gia đăng ký. Theo đó, xã đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị,...đồng thời sơ khám sức khỏe của các thanh niên.

          

           Qua công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự giúp thanh niên ý thức được trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương./.

 

Kim Thúy

các tin khác