Quân sự

Châu Phú với công tác tuyển quân năm 2024

12:50 03/12/2023

    

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Châu Phú luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đạt được kết quả tích cực. Huyện đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.

 

 

Năm 2024, huyện Châu Phú được giao tuyển chọn và gọi 171 công dân nhập ngũ, trong đó 139 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và 32 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, quản lý số công dân đủ tuổi 17 trong năm, người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi, và đến hết 27 tuổi đối với công dân đào tạo đại học, cao đẳng làm cơ sở để hội đồng nghĩa vụ xã và huyện tổ chức xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

Qua công tác nắm nguồn; thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn huyện là 10.923 công dân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú xác định công tác sơ tuyển là khâu quan trọng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã tăng cường tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã triển khai thực hiện tốt kế hoạch sơ khám tuyển. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với y tế, công an kiểm tra sức khỏe ban đầu và xác định chất lượng chính trị, đạo đức để lựa chọn những công dân có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đưa vào danh sách đề nghị huyện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 ”.

       Qua kết quả sơ tuyển khám sức khoẻ tại huyện là 556 thanh niên; trong đó đủ điều kiện nhập ngũ là 358 công dân. Bước tiếp theo trong công tác tuyển quân năm 2024; Hội đồng nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn tổ chức bình nghị thanh niên, tiếp theo sẽ xét duyệt lần 2 ở cấp xã và huyện; tổ chức trao lệnh gọi nhập ngũ vào ngày 07/2/2024; dự kiến tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 28/02/2024.

Để làm tốt công tác này từ nay đến ngày giao quân, Thiếu tá, Phạm Văn Nhân, trợ lý quân lực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú cho biết thêm: “ Trong thời gian từ nay đến thời điểm trao lệnh gọi nhập ngũ, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú tích cực tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã đặc biệt coi trọng công tác xét duyệt, tuyển chọn, bảo đảm khách quan, dân chủ, minh bạch, đúng quy trình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân; quỹ hậu phương Quân đội, thực hiện tốt công tác quản lý, nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, bố trí đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 với chất lượng cao nhất”./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác