Quân sự

Thạnh Mỹ Tây: Hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2021

10:29 27/12/2021

    

Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021 và bàn giải pháp phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Bà Lê Trần Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã cùng đại diện Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, ban ấp và toàn thể lực lượng dân quân của xã về dự.

Trong năm 2021, công tác quân sự quốc phòng địa phương trên địa bàn xã được triển khai thực hiện có hiệu quả, duy trì tốt chế độ trực, tăng cường phối hợp nắm tình hình kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc trên địa bàn, duy trì và thực nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ, chế độ tự phê và phê bình. Thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao. Qua đó, Ban chỉ huy quân sự còn còn chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của trên về phòng, chống dịch trong tình hình mới, chuẩn bị lực lượng, các khu cách ly điều trị và đảm bảo các trang thiết bị, nhu yếu phẩm v.v… và sẵn sàng tiếp nhận cách ly điều trị khi có lệnh. Nhìn chung, các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được huyện giao trong năm cơ bản đều hoàn thành và đạt kết quả tốt.

           Để thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đồng chí Lê Trần Minh Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát biểu chị đạo, yêu cầu xác định một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, nhất là luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn trong tuyển quân v.v… Đồng thời nắm chắc thực lực tại địa bàn cơ sở, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo quy định. Đồng thời tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện năm 2022, làm tốt công tác chuẩn bị và bảo đảm cho tập huấn, huấn luyện, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2022 của địa phương.

Nguyễn Kim

các tin khác