Quân sự

Bình Mỹ: tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự năm 2024

05:35 08/12/2023

    

Để tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ Quân sự năm 2024. Trong 02 ngày 6 - 7/12/2023, Hội đồng NVQS xã Bình Mỹ đã phối hợp các ngành, các ấp trên địa bàn tổ chức bình nghị nghĩa vụ Quân sự năm 2024.

 

 

 

       Cụ thể, tại buổi bình nghị 8/8 ấp, Hội đồng NVQS xã đã thông qua ý nghĩa, mục đích và yêu cầu cuộc bình nghị; phổ biến tóm tắt một số Điều của Luật NVQS; các văn bản, hướng dẫn của cấp trên và địa phương về thực hiện NVQS; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ, xuất ngũ; các chính sách được miễn, hoãn, chưa gọi và đủ điều kiện để gọi nhập ngũ. Ngoài ra, buổi bình nghị tại các ấp còn thông qua danh sách tổng số công dân đưa ra bình nghị từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi. (Riêng danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ NVQS, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải thông qua cụ thể từng công dân để Nhân dân cùng biết). Theo đó, chủ tọa buổi bình nghị còn gợi ý, định hướng để các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân đóng góp và phát biểu ý kiến, đồng thời các ý kiến đã được lãnh đạo xã giải trình một cách ổn thỏa và sự hài lòng của người dân. Kết quả sơ bộ, toàn xã có 38 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển NVQS năm 2024.

       

        Nhìn chung, công tác bình nghị NVQS năm 2024 trên địa bàn xã Bình Mỹ được tổ chức chu đáo, tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và đúng Luật. Sau khi họp bình nghị, Hội đồng NVQS xã sẽ tổng hợp các danh sách gửi về Ban CHQS huyện. Có thể nói, từ các bước chuẩn bị chu đáo và chặt chẽ ngay từ đầu, xã Bình Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, góp phần đảm bảo chỉ tiêu đúng theo kế hoạch của huyện đã đề ra./.

 

Kim Thúy

các tin khác