Quân sự

Bình Mỹ: triển khai kế hoạch họp mặt và thực hiện công tác giao quân năm 2024

11:11 26/02/2024

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Mỹ vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch họp mặt và thực hiện công tác giao quân năm 2024. Ông Phan Văn Vấn – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

 

 

 

Theo Kế hoạch, “Ngày hội tòng quân” được tổ chức vào ngày 26/02/2024 tại UBND xã Bình Mỹ với nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Tại buổi họp, các thành viên trong Hội đồng NVQS xã đã tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công tác giao quân; vấn đề tập trung thanh niên đảm bảo đủ quân số và đúng thời gian; công tác phối hợp với Công an xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng tuần tra canh gác;...

 

Tại cuộc họp, ông Phan Văn Vấn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: "Để hoàn thành thắng lợi công tác giao quân năm 2024, các thành viên Hội đồng NVQS xã được phân công phụ trách nhiệm vụ cần tăng cường công tác chuẩn bị giao quân và tham dự hội trại tòng quân, đặc biệt là làm tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội trước khi công dân nhập ngũ và gia đình công dân đang tại ngũ về vật chất, tinh thần tạo điều kiện cho công dân an tâm thi hành NVQS".

Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Theo đó các ngành liên quan phải phát huy vai trò trong công tác tổ chức ngày hội tòng quân để góp phần đảm bảo công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu giao./.

 

Kim Thúy

các tin khác