Quân sự

MỸ PHÚ XÉT DUYỆT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN 1 NĂM 2024

09:01 06/09/2023

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Mỹ Phú vừa tổ chức xét duyệt Nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2024. Đến dự có Thiếu tá Lê Hữu Trí – Trợ lý chính trị Ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Tăng Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

 

      Được biết, toàn xã hiện có 1.175 công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tại buổi xét duyệt lần này Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã tổ chức xét duyệt các trường hợp thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, xem xét các đối tượng miễn, hoãn và đủ điều kiện nhập ngũ trên địa bàn xã.  

 

         Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt kết quả tốt, theo đó Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Bên cạnh đó, phối hợp các ngành, đoàn thể, bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ và thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng của lực lượng thanh niên trên địa bàn, đảm bảo 100% quân số theo chỉ tiêu trên giao./.

 

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác