Quân sự

MỸ ĐỨC TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG NĂM 2023

03:43 22/07/2023

    

Trong những năm qua Trung đội dân quân cơ động xã Mỹ Đức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, các chiến sĩ Trung đội dân quân cơ động (DQCĐ) luôn nhận thức sâu sắc, ý nghĩa tầm quan trọng của việc huấn luyện, luyện tập. Để thực hiện có hiệu quả sáng ngày 17/7/2023, tại hội trường Ban CHQS xã Mỹ Đức, Ban CHQS xã tổ chức Lễ khai giảng Huấn luyện Dân quân cơ động xã năm 2023 cho 24 chiến sĩ thuộc biên chế Trung đội Dân quân cơ động xã.

 

 

Khóa huấn luyện và học tập diễn ra trong thời gian 12 ngày với sự tham gia của 24 chiến sĩ. Nội dung huấn luyện gồm: Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, tình hình kinh tế xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và cơ quan tổ chức, công tác tuyên truyền vận động nhân dân của DQTV tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp ở địa phương, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc,...

 

Qua đó, nhằm huấn luyện cho lực lượng dân quân cơ động nâng cao nhận thức về chính trị, quân sự, hậu cần - kỹ thuật và các nội dung chuyên ngành. Đồng thời, nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và tham gia các hoạt động khác ở cơ sở./.

 

Trần Văn Hòa (Đài TT Mỹ Đức)

các tin khác