Quân sự

Bình Long xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 01 năm 2023

04:00 09/09/2023

    

Ngày 08/9/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long vừa tổ chức họp xét duyệt danh sách những thanh niên từ 18 tuổi - 27 tuổi đủ điều kiện gia nhập nghĩa vụ quân sự năm 2023. Thiếu tá Phạm Văn Nhân – trợ lý quân lực Ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí Lại Thị Mộng Nhi – Bí thư đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch hội đồng NVQS xã Bình Long cùng các thành viên là Hội đồng NVQS và Trưởng-Phó ấp kiêm ấp đội trưởng về dự.

 

 

Hằng năm, công tác tuyển quân của xã luôn được Đảng ủy, UBND xã, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tập trung thực hiện một cách nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo công tác tuyển quân đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu trên giao.

 

 

Qua đó, trong quá trình xét duyệt về tiểu sử bản thân như: tên tuổi, quê quán, chỗ ở, trình độ văn hóa, nghề nghiệp v.v…  địa phương đã tuyển chọn thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nhập ngũ được 308 thanh niên, công dân tạm hoãn và miễn giảm nhập ngũ theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự có tổng số 116 trường hợp.

 

Để đảm bảo hoàn thành tốt công tác giao quân trong năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động rộng rãi trong quần chúng nhân dân hiểu về luật thi hành nghĩa vụ quân sự, các chính sách của Đảng và nhà nước đối với quân nhân v.v… Qua đây nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân, đồng thời thực hiện công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Nguyễn Kim

các tin khác