Quân sự

Xã Bình Phú tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu công dân tuổi 17

10:05 16/04/2024

    

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2025, ngày 12/4/2024, Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Phú phối hợp cùng Trạm y tế xã tổ chức thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự.

 

 

 

 

 

 

Ban chỉ huy quân sự xã và cán bộ y tế đã thực hiện theo đúng quy trình, như chiếu đối tượng, chế độ chính sách, từ phát lệnh đăng ký tuổi 17 đến việc đối chiếu hồ sơ, hộ khẩu… kết hợp với kiểm tra sức khoẻ như đo chiều cao, cân nặng. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã hướng dẫn công dân hoàn chỉnh hồ sơ phiếu tự kê khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, lý lịch nghĩa vụ quân sự và đăng ký vào sổ đăng ký nghĩa vụ quân sự; cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân đã đăng ký sẵn sàng nhập ngũ.

 

Việc tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên tuổi 17 không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời quản lý tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ trên địa bàn  xã trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

 

Đặng Trang

các tin khác