Quân sự

Bình Long sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2023

09:59 15/04/2023

    

Ngày 14/4/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; thành viên hội đồng NVQS xã, Trưởng-Phó các ban ấp kiêm ấp đội trưởng về dự.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban chỉ huy quân sự huyện, Đảng uỷ-UBND xã và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể xã và các ấp có liên quan, trực tiếp là vai trò tham mưu của Ban chỉ huy quân sự xã trong việc lập lại kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, đầy đủ các bước theo quy định, đảm bảo dân chủ, đúng luật, từ đó tạo được sự thống nhất công bằng trong xã hội. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân ngày càng cao đối với nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đã góp phần tạo điều kiện cho địa phương thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả cao.

 

Năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long đã phát huy tốt vai trò và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Theo đó, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức xét duyệt cho công dân nam từ 18 tuổi đến hết 27 tuổi là 942 công dân, trong đó miễn, tạm hoãn NVQS là 91 công dân và đủ điều kiện khám sức khỏe là 300 công dân. Kết quả sơ tuyển nguồn sẵn sàng nhập ngũ: tổng số điều động khám sức khỏe là 135 công dân, qua khám sức khỏe có 39 công dân đạt sức khoẻ từ  loại 01 đến loại 03, đạt 28% và công dân không đạt sức khỏe từ loại 4 đến loại 6, là 96 công dân chiếm 72%. Trong đó, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: tổng số điều khám là 03 công dân, kết quả cả 03 đều đạt sức khoẻ. Đặc biệt, thông qua công tác bình nghị dân chủ cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân huyện giao.

 

Dịp này, UBND xã Bình Long đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, nhất là luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn trong tuyển quân v.v… quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho nhân dân và thanh niên nhận thức đúng đắn trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi trong thực hiện Luật nghĩavụ quân sự, tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng về sức khỏe,  trình độ chuyên môn kỹ thuật, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo chỉ tiêu trên giao trong năm 2024.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác