Quân sự

Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Phú kiểm tra phòng trào thi đua quyết thắng xã Đào Hữu Cảnh

09:39 20/05/2024

    

Đoàn Công tác Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Phú đã đến kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng tháng 5 năm 2024 tại Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh.

 

 

 

 

 

Đoàn công tác tiến hành kiểm tra trên các lĩnh vực: tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật... Trong đó, chú trọng kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, hồ sơ, văn kiện, công tác lưu trữ hồ sơ. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động thi đua. Ngoài ra, đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành kiểm tra trực tiếp về nhận thức chính trị đối với lực lượng dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh.

 

Thông qua kiểm tra, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, chỉ tiêu trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban Chỉ huy quân sự xã. Qua đó, tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới.

Đặng Trang

các tin khác