Quân sự

Ô Long Vĩ xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2024

12:18 10/09/2023

    

Sáng ngày 8-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã Ô Long Vĩ tổ chức Hội nghị xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 01 năm 2024. Đồng chí Tô Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã chủ trì hội nghị.

 

 

 

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS xã đã đưa ra xét duyệt chính trị, chính sách từng danh sách cụ thể như danh sách công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân mắc các bệnh miễn làm nghĩa vụ quân sự theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; danh sách công dân không gọi nhập ngũ do phẩm chất chính trị, đạo đức và danh sách công dân chưa gọi nhập ngũ các lý do khác.

Kết luận buổi xét duyệt, đồng chí Tô Thanh Tân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã đã chỉ đạo ngành Quân sự xã làm tham mưu phối hợp với các thành viên Hội đồng NVQS xã, các ngành, đoàn thể liên quan tập trung rà soát, phân loại từng đối tượng cho chính xác, công tâm đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Từ đó, đảm bảo tốt cho công tác tuyển quân trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra.     

 

Trúc Mai

các tin khác