Quân sự

Châu Phú thực hiện tốt công tác xét duyệt Nghĩa vụ Quân sự lần 01

09:35 18/09/2023

    

Qua công tác nắm nguồn; thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn huyện là 10.923 công dân, trong đó xã Mỹ Phú là xã có thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cao nhất huyện là 1.176 công dân; Qua xét duyệt 10.923 công dân trên toàn huyện; trong đó miễn làm NVQS là 73 công dân; tạm hoãn theo Điều 41 là 1.843 công dân; không gọi do phẩm chất chính trị là 48 công dân; chưa gọi với các lý do khác là 5.732 công dân; Trong đó đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ là 3.227 công dân, địa phương có công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe cao nhất huyện là xã Mỹ Đức với 377 công dân.

 

 

        Nội dung xét duyệt lần này nhằm chuẩn bị thật tốt các bước phục vụ cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ và tạo sự công bằng xã hội. Năm 2024 dự kiến chỉ tiêu giao quân của huyện là 143 thanh niên tăng 10% so với năm 2023. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.

 

        Do đó, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, các Nghị định, Thông tư, Hướng dẫn, nhằm giúp công tác tuyển quân trong năm 2024 đạt kết quả cao.

   Qua xét duyệt lần 01 nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ năm 2024 của 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện; Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ Huy Trưởng BCHQS huyện, kiêm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS huyện kết luận. Hội đồng NVQS các xã, thị trấn cần rà soát tăng cường công tác đăng ký quản lý thực lực nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Cập nhật cụ thể rõ ràng về thông tin, hoàn cảnh gia đình của từng công dân chặt chẽ. Cập nhật chính xác các trường hợp tạm hoãn, nhất là công dân đang học ở các trường. Thực hiện tốt công tác kiểm tra công dân có sức khỏe về thể lực không đạt về chiều cao, cân nặng, vòng ngực có dư để phù hợp đưa kiểm tra lại. Cơ quan chuyên môn phải hoàn chỉnh đảm bảo đúng theo ý kiến của Hội đồng để trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ và đủ điều kiện gọi nhập ngũ theo quy định.

           

         Việc tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự là việc làm thường xuyên hàng năm, nhằm giúp cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã thị trấn nắm chắc nguồn lực thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện nhập ngũ; làm cơ sở cho việc công tác sơ tuyển sức khỏe, đảm bảo cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm theo Luật định. Việc tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo dân chủ, khách quan, trung thực, công bằng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự đối với gia đình và thanh niên trong độ tuổi, nhằm nâng cao nhận thức cho mỗi người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác