Quân sự

Ban CHQS xã Mỹ Phú khai giảng lớp huấn luyện trung đội dân quân cơ động 2024

09:33 06/03/2024

    

Sáng ngày 04/3/2024, căn cứ kế hoạch số 45/KH-BCH ngày 12/02/2024 của Ban CHQS xã Mỹ Phú về việc huấn luyện Trung đội dân quân cơ động năm 2024. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự xã; các đồng chí trong ban tổ chức, tổ huấn luyện, cùng các đồng chí cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế Trung đội Dân quân cơ động năm 2024.

 

 

Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 04/03 đến ngày 18/03), các chiến sĩ dân quân sẽ được học tập và huấn luyện, quán triệt các nội dung cơ bản về Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương và cơ quan tổ chức; một số nội dung cơ bản của pháp luật về Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục an ninh quốc phòng, dự bị động viên, động viên quốc phòng; biên giới quốc gia, an ninh quốc gia,... Đồng thời, tập điều lệnh, đội ngũ; kỹ thuật bắn súng, tìm hiểu các loại vũ khí, khí tài được trang bị, cách sử dụng, quản lý, bảo quản theo hướng dẫn.

 

Qua huấn luyện, giúp lực lượng dân quân cơ động nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và hoàn tành xuất sắc các nhiệm vụ khác được giao./. 

 

Huỳnh Anh (ĐTT xã Mỹ Phú)

các tin khác