Quân sự

MỸ PHÚ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG NĂM 2023

04:32 20/07/2023

    

Ban Chỉ huy quân sự xã Mỹ Phú tổ chức khai giảng Lớp huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động năm 2023. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ huy Quân sự xã; các đồng chí trong Ban Tổ chức, Tổ huấn luyện, khung quản lý cùng 24 đồng chí cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế Trung đội Dân quân cơ động năm 2023.

 

       

         Theo kế hoạch, đợt huấn luyện diễn ra trong thời gian 12 ngày. Nội dung huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" gắn với yêu cầu “Nhanh, mạnh, chính xác”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và lấy thực hành làm chính.

 

         Tham gia khóa huấn luyện, các chiến sĩ được học tập, huấn luyện 2 nội dung về giáo dục chính trị - pháp luật và huấn luyện quân sự. Theo đó, nội dung giáo dục chính trị với các chuyên đề: Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương và cơ quan tổ chức; Một số nội dung cơ bản của pháp luật về: Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng an ninh, dự bị động viên, động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan; Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình mới. Nội dung huấn luyện quân sự bao gồm: Điều lệnh đội ngũ; hậu cần, kỹ thuật; Phòng thủ dân sự; Kỹ thuật chiến đấu Dân quân tự vệ; Chiến thuật Dân quân tự vệ....

Thông qua huấn luyện nhằm giúp chiến sĩ Dân quân Cơ động nắm chắc về tính năng, kỹ thuật, chiến thuật để làm cơ sở vận dụng trong hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững những kiến thức cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, qua đó thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Ban CHQS xã cũng đã phát động thi đua trong huấn luyện Dân quân cơ động với chủ đề “Thi đua huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Thời gian thi đua: từ ngày phát động đến kết thúc thời gian huấn luyện./.

Mỹ Dung (ĐTN xã Mỹ Phú)

các tin khác