Quân sự

Phúc tra, rà soát lực lượng quân nhân dự bị

08:05 30/03/2022

    

Trung đoàn Bộ binh 892 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Phú thành lập đoàn đến phúc tra lực lượng quân nhân dự bị tại Ban Chỉ huy quân sự xã Đào Hữu Cảnh.

Đoàn đã tiến hành phúc tra, rà soát lực lượng quân nhân dự bị trên địa bàn từng ấp, sắp xếp vào biên chế của địa phương và chuẩn bị cho cống tác huấn luyện năm 2022. Nội dung phúc tra lực lượng quân nhân dự bị nhằm bảo đảm đúng, đủ số lượng, chất lượng về chính trị, sức khoẻ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng lực lượng quân nhân dự bị là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quốc phòng quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Để công tác xây dựng quân nhân dự bị thành công cần có sự phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, khoa học, góp phần đưa công tác xây dựng lực lượng quân nhân dự bị đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả.

Đặng Trang

các tin khác