Quân sự

Xã Đào Hữu Cảnh sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023

10:09 19/04/2023

    

Ngày 17/4/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Đến dự có ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

 

 

Trong năm 2023 công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân luôn được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã luôn được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả, luôn làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển quân. Quá trình thực hiện các bước luôn bảo đảm tính công khai, dân chủ và công bằng. Công tác tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam tuổi 17 và kiểm tra sức khỏe đạt 100%; tổ chức phúc tra nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18-27 tuổi trên toàn địa bàn xã có 584 thanh niên. Tổ chức xét duyệt thực hiện đúng theo nguyên tắc; Hội nghị bình nghị được tổ chức dân chủ, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan. Kết quả năm 2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh giao quân là 11/9 công dân đạt 122%. Trong đó: nghĩa vụ quân sự là 07/07 đạt 100%; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân 04/02 công dân đạt 200%. Công tác hậu phương quân đội được xã chú trọng thực hiện; trong đó đã vận động quỹ hậu phương quân đội năm 2023 đạt chỉ tiêu đề ra.

 Phát biểu tại hội nghị ông Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kiêm Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã: trong năm 2024, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; trong đó phải ưu tiên về chất lượng; khi xét duyệt tiêu chuẩn, phải nắm chắc, tiến hành đúng, đủ nội dung, chính xác các đối tượng theo quy định. Tổ chức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự kết hợp với giáo dục truyền thống địa phương, gia đình và ý thức trách nhiệm cho thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ; tạo được sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành từ xã đến ấp và sự đồng thuận của Nhân dân.

 

Dịp này, Ủy ban nhân dân dân xã Đào Hữu Cảnh đã khen thưởng cho 3 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023.

 

Đặng Trang

các tin khác