Quân sự

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1

09:31 07/09/2023

    

Ngày 06/9/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự lần 1, năm 2024. Tham dự có đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú, các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; đồng chí Trần Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã chủ trì buổi xét duyệt.

 

 

Tại buổi xét duyệt lần 1, năm 2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Đào Hữu Cảnh đã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Toàn xã có 563 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Qua rà soát, thẩm tra theo hướng dẫn của trên, gồm: danh sách nam tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự; danh sách công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ do tiêu chuẩn chính trị, trình độ học vấn thấp và các lý do khác, danh sách công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự; danh sách đối tượng miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự…. Trong đợt xét duyệt lần 1, năm 2024, nhằm tuyển chọn những công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển khám sức khỏe.

 

Sau bước xét duyệt Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự và các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

 

Đặng Trang

các tin khác