Quân sự

Ô Long Vĩ tổ chức đăng ký nghĩa vụ năm 2024

12:54 13/04/2024

    

Để thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn công dân nam trong độ tuổi 17 và công dân nam trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự mà chưa đăng ký lần đầu; trên cơ sở đó nắm và quản lý chắc nguồn công dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, phục vụ công tác xét duyệt và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, sáng 12-4, tại Nhà Văn hoá xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ô Long Vĩ tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024.

 

 

 

 

 

Tại đây, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã hướng dẫn kê khai và sàng lọc sức khỏe cho thanh niên trong độ tuổi. Với những thanh niên đủ điều kiện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

Qua đăng ký để nắm về lý lịch chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình, trình độ chuyên môn kỹ thuật của từng công dân, số lượng, chất lượng quân nhân dự bị. Hoàn chỉnh lý lịch nghĩa vụ quân sự, phục vụ cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện xây dựng lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

 

Trúc Mai

các tin khác