Quân sự

Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Long Vĩ tổ chức lớp huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động năm 2024

08:35 06/03/2024

    

Sáng ngày 4-3, Ban Chỉ huy Quân sự xã Ô Long Vĩ tổ chức lễ khai giảng lớp huấn luyện Trung đội Dân quân cơ động năm 2024. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tô Thanh Tân đã đến dự.

 

 

Phát biểu khai giảng khóa huấn luyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tô Thanh Tân nhấn mạnh: “Công tác huấn luyện quân sự là một nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, được tổ chức tiến hành ở các địa phương; là một mặt công tác chủ yếu của cấp ủy và chính quyền các cấp, nhằm tổ chức và động viên cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, là trực tiếp thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN” của Đảng, Nhà nước tại địa phương trong tình hình mới.

Để lớp huấn luyện đạt kết quả tốt, đề nghị Ban CHQS xã bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị sinh hoạt và học tập cho lớp học trong suốt thời gian tham gia huấn luyện. Đối với các đồng chí chiến sĩ cần chấp hành nghiêm nội quy, quy chế học tập, sinh hoạt. Xác định tốt nhiệm vụ, động cơ học tập, tham gia học đầy đủ, tích cực nghiên cứu nội dung chương trình quy định theo kế hoạch của Ban CHQS xã đề ra. Từng đồng chí ra sức phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, tiếp thu nội dung huấn luyện đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ lớp huấn luyện”. 

 

 

Lớp huấn luyện có 24 chiến sĩ dân quân cơ động trong xã tham gia. Thời gian huấn luyện trong 12 ngày. Nội dung huấn luyện về giáo dục chính trị - pháp luật; huấn luyện quân sự… Thông qua đây nhằm huấn luyện cho chiến sĩ Trung đội Dân quân cơ động nắm được những nội dung cơ bản về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; luyện tập điều lệnh, thể lực, bắn súng và chiến thuật dân quân… Làm cơ sở vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hoạt động công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình hiện nay, đồng thời sẵn sàng xử trí kịp thời khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Trúc Mai

các tin khác