Quân sự

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc Phòng dành cho đối tượng 4

05:31 11/07/2023

    

Sáng ngày 11/7/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng dành cho đối tượng 4 – đợt I năm 2023. Dự khai giảng có Trung tá, Đỗ Văn Trung, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, ông Đỗ Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện và các đồng chí thuộc đối tượng 4 tại các cơ quan ban ngành, phòng ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn.

 

     

 

 

 

 

 

       Trong 04 ngày bồi dưỡng, các đồng chí học viên được triển khai, nghiên cứu 10 chuyên đề: Về Đường lối Quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; về phòng chống chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; về biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật dự bị động viên; Chủ quyền của Việt Nam đối với Vùng đất Tây Nam.

Thông Qua lớp bồi dưỡng, nhằm giúp học viên nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng vị trí công tác./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác