Quân sự

Bình Long sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2022

08:39 14/07/2022

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện Thiếu tá Chau Ly Sang - Trợ lý dân quân, đồng chí Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, cùng các đồng chí là Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; thành viên hội đồng NVQS xã, trưởng-phó các ban ấp kiêm ấp đội trưởng về dự.

Trong thời gian qua, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Bình Long đã phát huy tốt vai trò và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Theo đó, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức xét duyệt cho công dân nam từ 18 tuổi đến hệt 27 tuổi là 922 công dân, trong đó miễn, tạm hoãn NVQS là 98 công dân và đủ điều kiện khám sức khỏe là 295 công dân. Kết quả sơ tuyển nguồn sẵn sàng nhập ngũ: Tổng số điều động khám sức khỏe là 120/124 công dân, đạt 97%, so với chỉ tiêu. Qua khám sức khỏe có 26 công dân đạt sức khoẻ từ loại 1 đến loại 3 đạt 21% và công dân không đạt sức khỏe từ loại 4 đến loại 6, là 94 công dân chiếm 79%. Trong đó, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND: Tổng số điều khám là 03 công dân, kết quả có 02 công dân đạt sức khoẻ. Thông qua bình nghị dân chủ cơ sở, đảm bảo thực hiện tốt quy trình các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân huyện giao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Anh Vũ – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã đã biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, nhất là luật nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội, các tiêu chuẩn trong tuyển quân v.v… quan tâm công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho nhân dân và thanh niên nhận thức đúng đắn trách nhiệm nghĩa vụ, quyền lợi trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, tiếp tục thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng về sức khỏe, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tuyển người nào chắc người đó, đảm bảo chỉ tiêu trên giao.

Dịp này, UBND xã Bình Long đã trao tặng giấy khen cho 04 tập thể và 16 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng thời, UBND xã còn trao tặng giấy khen cho 08 đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia hội thao Trung đội Dân quân cơ động và nữ Dân quân thường trực năm 2022.

Nguyễn Kim

các tin khác