Quân sự

Thạnh Mỹ Tây thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự 2023

09:51 15/04/2023

    

Ngày 14/4/2023, Ban chỉ huy quân sự xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội và quân nhân dự bị hạng 02 năm 2023.

 

 

 

 

             Cũng nhờ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự đến công dân bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng cho nên kết thúc đợt đăng ký có 170 thanh niên trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, đến Ban chỉ huy quân sự xã đăng ký đúng theo luật định, đạt 100% kế hoạch, trong đó đến đăng ký trực tiếp là 150 thanh niên và đăng ký gián tiếp là 20 thanh niên.

   

            Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi, hàng năm đã góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Qua đây giúp địa phương nắm chắc và quản lý chắc nguồn nam thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; nữ có chuyên môn kỹ thuật cần cho quân đội và quân nhân dự bị hạng 02 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch gọi nhập ngũ từng năm được khoa học, chính xác, để kịp thời huy động bổ sung lực lượng thường trực của quân đội khi có tình huống xảy ra. Và đây còn là cơ sở để ban chỉ huy quân sự xã đánh giá đúng khả năng thực tế của địa phương, tạo nguồn cho việc tổ chức thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đạt chỉ tiêu quân số được giao mỗi năm, thực sự công bằng và đúng luật quy định./.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác