Quân sự

Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức ngày chạy thể thao năm 2021

12:39 26/03/2021

    

Ngày 25/3/2021, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Phú tổ chức phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân kết hợp chạy thể thao quân sự năm 2021.

 

Responsive image
 

     Tại buổi phát động cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện được nghe quán triệt nội dung, mục đích, ý nghĩa của buổi lễ phát động. Sau buổi phát động các cán bộ chiến sĩ tiến hành chạy thể thao quân sự kết hợp luyện tập thể dục.

     Qua đó nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng trong quân đội; Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân cũng như hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang huyện./.

Tú Trang – Mỹ Ngân

các tin khác