Quân sự

Khai giảng lớp huấn luyện Dân quân binh chủng đợt 1 năm 2022

03:45 14/04/2022

    

Sáng ngày 14/04/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp huấn luyện dân quân binh chủng Phòng không, Pháo binh, Thông tin, Công binh, Trinh sát đợt 1 năm 2022. Tham dự có Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cùng 105 đồng chí là dân quân binh chủng về dự.

Trong thời gian 12 ngày, 105 học viên là dân quân binh chủng từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được học tập các nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và của cách mạng Việt Nam; Quán triệt quan điểm của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ngoài ra, các chiến sĩ còn được huấn luyện những nội dung cơ bản của các chuyên ngành binh chủng như: phòng không, pháo binh, thông tin, công binh, trinh sát,...

Thông qua lớp huấn luyện giúp cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân binh chủng hiểu rõ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, sử dụng thành thạo các vũ khí và nâng cao năng lực, trình độ sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Kim Thúy

các tin khác