Quân sự

Châu Phú khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh

08:16 20/07/2022

    

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Châu Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 cấp huyện, cấp xã năm 2022.

Đến dự có ông Phạm Quốc Tuấn – Phó Phòng Nội vụ huyện Châu Phú; đồng chí Trần Văn Mác – Chính trị viên Phó, Ban Chỉ huy quân sự huyện; đồng chí Đỗ Thanh Phong – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Châu Phú.

Trong thời gian 4 ngày từ ngày 18/7 đến ngày 21/7/2022, 100 học viên sẽ được nghe 10 chuyên đề cơ bản như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về vấn đề về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật độ của các thế lực thì địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lí và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, an ninh, An ninh Quốc gia, An ninh mạng, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên…

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Trên cơ sở đó, giúp các học viên tham mưu, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng an ninh của cơ quan, đơn vị, nâng cao trình độ toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, học viên sẽ viết bài thu hoạch và được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.

Đặng Trang

các tin khác