Tòa Án

Châu Phú: Hội nghị bầu Trưởng, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

10:37 15/11/2021

    

Tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú phối hợp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Toà án nhân dân huyện tổ chức Hội nghị bầu Trưởng, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã đến dự.

 

Responsive image
 

     Tại hội nghị, ông Trần Hoàng Vũ - Chánh án Tòa án nhân dân huyện đã công bố Nghị quyết số 08/NQ-HĐND, ngày 28-6-2021 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Phú về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân huyện, nhiệm vụ 2021-2026; được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Toà án nhân dân huyện giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn Hội thẩm, thông qua lý lịch trích ngang và xin ý kiến Hội nghị về nhân sự.

     Kết quả sau biểu quyết, Hội nghị thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Giữ - Cán bộ hưu trí tái cử Trưởng đoàn Hội thẩm Tóa án nhân dân huyện và tín nhiệm bầu ông Lê Cao Trí – Giám đốc Trung tâm Văn hoá-Thể thao và Truyền thanh huyện làm Phó Trưởng đoàn Hội thẩm Tóa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

     Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Phước Nên – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chúc mừng 28 đồng chí được HĐND huyện bầu tham gia Đoàn Hội thẩm nhân dân huyện và chúc mừng hai đồng chí được tín nhiệm bầu làm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Tóa án nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông cho rằng: Nhiệm vụ của Hội thẩm và Đoàn Hội thẩm nhân dân là rất quan trọng và nặng nề, đa số các Hội thẩm làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, vì vậy ngoài công tác chuyên môn thì Hội thẩm nhân dân cần phải bám sát quy định pháp luật, sắp xếp thời gian, công việc hợp lý; mỗi vị Hội thẩm phải đề cao vai trò, trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết pháp luật để vận dụng vào công tác giải quyết xét xử các loại án, góp phần cùng Tòa án nhân dân huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Nguyễn Phước Nên đề nghị: Đoàn Hội thẩm cần phối hợp cùng Tòa án nhân dân huyện sớm xây dựng quy chế hoạt động và kế hoạch cụ thể để thực hiện. Tòa án nhân dân huyện phải tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý, hỗ trợ Đoàn Hội thẩm, hỗ trợ công tác tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm, bồi dưỡng kịp thời những quy định mới của pháp luật và các thông tin cần thiết để các vị Hội thẩm nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn xét xử. Đối với Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn Hội thẩm cần phát huy trách nhiệm quản lý, điều hành Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy chế tổ chức hoạt động của Hội thẩm nhân dân; phải đổi mới phương pháp hoạt động để Đoàn Hội thẩm được trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, rút kinh nghiệm xét xử đối với các vụ án bị hủy, cải sửa nghiêm trọng; phải không ngừng nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu hồ sơ vụ án, tham gia xét xử với hiệu suất cao, để đảm bảo hoạt động xét xử của Tòa án nhân dân được dân chủ, chính xác, phù hợp lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trúc Mai - Tú Trang

các tin khác