Bài viết - Phóng sự

Phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu xã Thạnh Mỹ Tây sau 01 nhiệm kỳ

02:14 13/05/2024

    

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong nhiệm kỳ qua (2019-2024), phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu của Hội cựu chiến binh xã Thạnh Mỹ Tây đã phát huy hiệu quả tích cực, động viên hội viên thi đua phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh v.v…

 

 

Các hội viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết và giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Phát huy vai trò cựu chiến binh gương mẫu, cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh của xã luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương... các phong trào, các cuộc vận động cách mạng ở địa phương, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, “toàn dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông”… theo đó, hội đã đề ra chỉ tiêu thi đua đối với cán bộ, hội viên phải gương mẫu chấp hành trong từng năm. Trong đó, hằng năm cựu chiến binh xã đều đăng ký tham gia thực hiện hiệu quả tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với địa phương và được đảng uỷ công nhận; chỉ tiêu thi đua đối với hội viên là phải gương mẫu trong hiến công, hiến của và tham gia lao động, vận động nhân dân khi địa phương có yêu cầu.

 

Qua 05 năm triển khai các phong trào thi đua, Hội đã vận động cán bộ, hội viên tham gia làm đường giao thông với chiều dài 11 km, tham gia cất cầu, đổ đá chống lầy vào mùa mưa các tuyến đường nội đồng với tổng số tiền 90 triệu đồng. qua đó, hằng năm Hội còn đăng ký từ 02 - 03 mô hình “Dân vận khéo” với đảng uỷ và hội cấp trên như: mô hình vận động hội viên, gia đình hội viên tự nguyện tham gia mua bảo hiểm y tế, đến nay toàn hội đã đạt được 100% hộ hội viên tham gia mua bảo hiểm y tế; mô hình gia đình hội viên treo ảnh Bác Hồ; mô hình thắp sáng đèn đường bằng năng lượng mặt trời, vận động nhân dân làm hàng rào, cột cờ v.v…

Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều cá nhân hội viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua của hội. Đặc biệt trong những năm qua, để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư, Hội đã xây dựng mô hình trọng điểm ấp “an toàn về an ninh trật tự-xã hội”, giai đoạn 2019-2024 đã nhân rộng thực hiện đến nay được 08/08 ấp, đạt 100%, có 42 thành viên, trong đó có 12 hội viên cựu chiến binh, vận động số hộ dân đăng ký cam kết thực hiện được 3.040 hộ, đạt 61,67%.

Tính đến nay, Hội cựu chiến binh xã Thạnh Mỹ Tây hiện có 75 hội viên, sinh hoạt tại 08 chi hội, trong đó hội viên có mức sống trung bình là 42 hộ, đạt tỷ lệ 56%; hội viên có mức sống khá-giàu là 35 hộ, đạt 46,66%. Ngoài ra, Hội còn phát huy tinh thần “Tương thân tương ái” truyền thống của anh Bộ đội Cụ Hồ, với tinh thần đoàn kết chia sẻ trong lúc khó khăn, cùng với bản tính cần cù, sáng tạo, nêu cao ý chí vượt khó vươn lên, quyết tâm phấn đấu vươn lên không cam chịu số phận… Kết quả qua 05 năm, hội đã phối hợp cất mới cho hội viên 02 căn nhà, với tổng số tiền hội vận động là 85 triệu đồng, đã giúp đỡ hội viên có được chỗ ở ổn định, có công ăn việc làm, cụ thể là: đã phối hợp với các ngành, đoàn thể xã mở các lớp tập huấn dạy nghề, kỹ thuật ngắn hạn; đồng thời giới thiệu cho con em hội viên làm việc tại các công ty xí nghiệp, vận động cán bộ hội viên là chủ cơ sở sản xuất và có điều kiện sản xuất tiếp nhận con em hội viên vào làm việc, cho mượn vốn v.v… có 35 trường hợp là con em hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân được giới thiệu có việc làm ổn định.

Cùng với đó, hội còn tích cực động viên cán bộ, hội viên cựu chiến binh tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, của địa phương, nhất là phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào dân vận khéo….

 

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024- 2029, Hội cựu chiến binh xã Thạnh Mỹ Tây đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu: Phát huy bản chất cách mạng “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống; xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà nghị quyết địa phương đã đề ra.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác