Bài viết - Phóng sự

Giá xăng RON95 giảm hơn 1.400 đồng/lít

09:07 10/05/2024

    

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều nay (9/5), giá xăng RON95 giảm hơn 1.400 đồng/lít, đưa giá xăng về dưới mức 24.000 đồng/lít.

 

 

Cụ thể, sau điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 giảm 1.288 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 22.623 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 1.411 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, không cao hơn 23.544 đồng/lít.

Các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm, dầu diezen 0.05S không cao hơn 19.847 đồng/lít (giảm 759 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.701 đồng/lít (giảm 843 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 17.503 đồng/kg (giảm 160 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 2/5/2024 và kỳ điều hành ngày 9/5/2024 là 94,126 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 7,217 USD/thùng, tương đương giảm 7,12%); 98,380 USD/thùng xăng RON95 (giảm 7,373 USD/thùng, tương đương giảm 6,97%); 94,538 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,825 USD/thùng, tương đương giảm 4,86%); 95,964 USD/thùng dầu diezen 0,05S (giảm 4,321 USD/thùng, tương đương giảm 4,31%); 514,680 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 5,575 USD/tấn, tương đương giảm 1,07%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Đồng thời, liên Bộ quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diezen, dầu hỏa, dầu mazut./.

Thanh Cao ST

các tin khác