Bài viết - Phóng sự

Xã Bình Phú phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển địa phương

01:00 24/09/2023

    

Nhờ sự năng động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự đoàn kết, nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương, Đảng bộ xã Bình Phú đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Từ đó, củng cố và nâng cao lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

 

 

Đảng ủy xã Bình Phú luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trong đó, tập trung tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của cấp trên với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt 100% tổng số cán bộ, đảng viên được triệu tập. Đồng thời, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hằng năm, Đảng ủy xã thực hiện kế hoạch của cấp trên và xây dựng triển khai kế hoạch học tập nghị quyết trong toàn Đảng bộ, từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay, Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Trung ương khóa XII, XIII được 526 lượt học tập cho 175 đảng viên (năm 2020, 2021), năm 2022 có 176 đảng viên trực thuộc Đảng bộ xã.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, cho biết: Qua hơn nửa nhiệm kỳ hoạt động, Đảng bộ xã Bình Phú không ngừng phấn đấu đã thành công nhiều mặt, nhất là nhận thức về đường lối chính trị, khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. đồng thời luôn thể hiện tính năng động, sáng tạo trong thực tiễn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, ý nghĩa quý báo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, nhất là trên lĩnh vực phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội. Qua đó, nền kinh tế xã nhà ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên ngang tầm với các xã vùng ngoài. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định. Công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhìn chung, trong nửa nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, diện mạo của xã Bình Phú có nhiều khởi sắc, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được chuẩn hóa, trưởng thành và phát triển. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cả về ý chí và hành động, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, thực hiện quy chế dân chủ trong nội bộ Đảng và Nhân dân, từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

 

Bên cạnh đó, các mặt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xã Bình Phú chú trọng thực hiện. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tổ chức xây dựng chương trình kiểm tra 04 chi bộ, 08 cá nhân; giám sát 02 chi bộ, 03 cá nhân. Ủy ban kiểm tra, kiểm tra 05 chi bộ, 07 cá nhân, giám sát 02 chi bộ, 02 cá nhân, qua kiểm tra, giám sát các chi bộ và cá nhân đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý kỷ luật 01 đảng viên với hình thức “khiển trách” do vi phạm chính sách dân số (sinh con thứ 3).

 

 

 

Qua 3 năm việc kiểm tra đảng viên chấp hành được các chi bộ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm với tỷ lệ kiểm tra chấp hành trên 80% đảng viên trong toàn đảng bộ, qua kiểm tra đảng viên đều thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò của người đảng viên, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Bình Phú đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 02 khâu đột phá mà Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Một là, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tái cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ, đến năm 2025 trở thành xã trọng điểm về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới và xã nông thôn mới. Trên cơ sở xác định thế mạnh của xã là sản xuất nông nghiệp nên đã tổ chức cơ cấu lại sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng là 26.449 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 178.840 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp 489 triệu đồng/ha/năm, so với đầu nhiệm kỳ tăng 331 triệu đồng/ha/năm, (đạt 101,2% so Nghị quyết). Thực hiện mô hình cánh đồng lớn với diện tích 1.075 ha, trong đó có 03/04 Tổ hợp tác phục vụ sản xuất; diện tích cây ăn quả 50 ha, hoa màu 19,5 ha. Khâu đột phá thứ hai là, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn gắn với đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã tiến hành cất mới 6 cây cầu, với tổng kinh phí 12.287 triệu đồng (Cầu Tây Kênh 10 – Kênh Quốc gia; Cầu dây Kênh 13 - ấp Bình Đức; Cầu Ngang Ban Chỉ huy quân sự xã; Cầu ngang Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã; cầu ngang Miếu Thần nông; Cầu Kênh 12 tuyến Bắc Cây Dương). Phối hợp xây dựng cầu liên xã Kênh Cốc – Nam Kênh 10 nối liền hai xã Đào Hữu Cảnh và Bình Phú, với kinh phí gần 3 tỷ đồng (do mạnh thường quân và nhân dân đóng góp).

 

Trong những năm qua, xã Bình Phú đã hỗ trợ xây dựng 68 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình bạn; tạo điều kiện cho 481 lượt hộ nghèo, cận nghèo vay vốn với số tiền trên 12 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần giúp các hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu giao.

Trong thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Bình Phú sẽ tập trung tổ chức thực hiện tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, giúp cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị trong sản xuất. Đồng thời, đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng khả năng tiếp cận của hộ nghèo đối với các dịch vụ xã hội. Bên cạnh đó, quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

 

Đặng Trang

các tin khác