Bài viết - Phóng sự

Công tác đổi sổ A0 tại huyện Châu Phú

09:21 09/06/2024

    

Thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là phát huy vai trò, hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số, qua đó từng bước đưa các chính sách dân số và phát triển đi vào cuộc sống.

 

         Như chúng ta biết, Sổ A0 là tài liệu ghi chép ban đầu của hệ thống tin quản lý, thống kê chuyên ngành là đầu vào cơ bản của kho dữ liệu điện tử về dân số, qua đó nhằm phản ánh các thông tin cơ bản để nhận biết chung nhất của bản thân từng người trong hộ dân cư, các thông tin về hộ gia đình và các thông tin biến động dân số như (sinh, tử, chuyển đi, chuyển đến).

   

      Xác định được vai trò quan trọng của chuyển đổi Sổ A0, ngay từ đầu năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã triển khai kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đổi Sổ A0/CTV giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, Trung tâm Y tế huyện đã thành lập tổ công tác đổi Sổ A0/CTV của huyện; triển khai văn bản cho Trạm y tế xã, thị trấn thực hiện công tác đổi Sổ A0/CTV; phối hợp Trạm y tế xã, thị trấn tổ chức tập huấn cho cộng tác viên dân số; tổ chức kiểm tra rà soát thông tin, cập nhật vào kho dữ liệu huyện và giám sát, nghiệm thu số liệu tại cấp xã bằng phiếu thẩm định địa bàn.

      Theo đó, việc tổ chức lớp tập huấn nhằm cung cấp cho CTV dân số thêm kiến thức, kỹ năng về các nội dung như: hướng dẫn nội dung về Sổ ghi chép ban đầu (Sổ A0), mẫu phiếu thu thập thông tin, mẫu biểu báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu dân số; quy trình thu thập, cập nhật thông tin chuyên ngành dân số tại địa bàn, cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử; lập phiếu thu tin, phiếu hộ dân cư theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hướng dẫn quản lý Sổ A0/CTV (giai đoạn 2021 - 2025).

      Cùng với đó, nguyên tắc ghi chép thông tin ban đầu vào Sổ A0 là phải bảo đảm đúng sự thật khách quan. Khi ghi chép thông tin ban đầu vào Sổ A0 phải sử dụng đúng khái niệm và phạm vi hướng dẫn. Phương thức ghi chép thông tin ban đầu vào Sổ A0 được thực hiện trực tiếp thông qua phỏng vấn người có trách nhiệm trong hộ dân cư, trong địa bàn khóm, ấp.

  

     Qua đó, các CTV dân số đã tích cực, nỗ lực, tiến hành điều tra, rà soát tại hộ dân cư, đồng thời nhanh chóng nghiệm thu và xác nhận thông tin Sổ A0 gửi về Phòng dân số & TTGDSK để cập nhật thông tin bổ sung vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện.   

      Theo báo cáo Trung tâm Y tế huyện: Đến cuối tháng 5/2024 đã hoàn thành rà soát và đang cập nhật thông tin vào kho dữ liệu điện tử cấp huyện. Qua rà soát cho thấy một số địa bàn cập nhật số thứ tự chưa đúng quy định, việc cập nhật thông tin biến động chưa đầy đủ do một bộ phận hộ dân cư chưa ổn định. Hiện Trung tâm Y tế huyện đang tiếp tục điều chỉnh số thứ tự hộ, hộ trùng trên kho dữ liệu điện tử của huyện để chuẩn bị cho việc in sổ A0/CTV.

         Việc thực hiện đổi Sổ A0 giai đoạn 2021 - 2025 nhằm nâng cA0 chất lượng thông tin, số liệu thống kê chuyên ngành phục vụ quản lý và điều hành công tác dân số trong giai đoạn mới. Với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp cùng sự nổ lực của ngành y tế huyện cho thấy cán bộ dân số từ huyện đến xã, đặc biệt là sự tích cực của đội ngũ CTV tin rằng công tác đổi Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ trên địa bàn huyện Châu Phú sẽ hoàn thành đúng tiến độ và đúng thời gian quy định./.

 

Kim Thúy

các tin khác