Bài viết - Phóng sự

Để cuộc vận động 50 đạt chiều sâu và hiệu quả trên địa bàn huyện Châu Phú

02:13 18/11/2023

    

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (gọi tắt là Cuộc vận động 50) được triển khai đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, thực hiện toàn diện 4 mục tiêu của “Cuộc vận động 50”, góp phần đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp của Lực lượng vũ trang tỉnh.

 

 

 

 

 

 Ảnh sưu tầm QS

           Cuộc vận động 50 đề ra 4 mục tiêu cụ thể: (1) Quản lý chặt chẽ, toàn diện cả số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang bị; (2) Khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, đúng quy định, quy trình, sử dụng đi đôi với bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; (3) Bảo đảm an toàn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho tàng, trạm xưởng, an toàn lao động và an toàn giao thông; (4) Thực hành tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật.

           Cuộc vận động 50 vừa giải quyết những vấn đề mang tầm chiến lược, vừa thúc đẩy hiệu quả công việc hằng ngày của bộ đội trong công tác kỹ thuật ở đơn vị. Với ý nghĩa đó, đối tượng của Cuộc vận động ngày càng được mở rộng, tác động đến mọi hoạt động công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang và trở thành một nội dung chủ yếu trong phong trào Thi đua Quyết thắng. Cuộc vận động đã kế thừa và phát huy truyền thống cần, kiệm xây dựng Quân đội và là sự nối tiếp có tính liên tục từ Cuộc vận động của ngành Xe máy Quân đội trước đây. Mọi cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật đều được quán triệt và hiểu rõ quan hệ mật thiết giữa mục tiêu quản lý, khai thác tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật với mục tiêu an toàn, tiết kiệm. Vì vậy, Cuộc vận động đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; khắc phục những tồn tại, yếu kém, đưa công tác kỹ thuật đi vào nề nếp, nhằm duy trì sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Năm 2024 Bộ CHQS tỉnh An Giang chọn Ban CHQS huyện Châu Phú làm đơn vị điểm thực hiện CVĐ50, theo đó thực hiện CVĐ50 tại huyện Châu Phú sẽ thực hiện 03 nội dung: Sữa chữa xây cất các hạng mục: Sữa chữa 02 chiếc xe ô tô phục vụ trong Quân đội ; Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thực hiện cuộc vận động 50 ở địa phương huyện Châu Phú chọn xã Bình Long làm đơn vị điểm thực hiện CVĐ50.

        

        Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50 đạt chiều sâu và hiệu quả trên địa bàn huyện trong thời gian tới; Thượng tá Huỳnh Hoàng Sơn, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS huyện Châu Phú nhấn mạnh: “ Cuộc vận động 50 có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng cần tập trung đẩy mạnh thực hiện CVĐ50 gắn với Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị; qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, thiết bị, kỹ thuật luôn ở trạng thái SSCĐ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị quân sự trước mắt, cũng như lâu dài, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ quốc gia trong giai đoạn mới. Chỉ huy các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các đơn vị phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy chính quyền, xác định rõ phần việc, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí sử dụng đúng phần việc công trình; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng cho các ngành, địa phương nắm cùng chung tay thực hiện CVĐ50 đạt kết quả cao thiết thực trong thời gian tới./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác