Bài viết - Phóng sự

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Châu Phú – Một năm nhìn lại

04:19 17/01/2022

    

Quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Phú tiếp tục được duy trì. Công tác đăng ký thực hiện các danh hiệu gia đình văn hóa; ấp văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn văn minh đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…được quan tâm triển khai thực hiện, nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đóng vai trò hết sức quan trọng vì gia đình chính là tế bào của xã hội. Phong trào đã được sự hỗ trợ đắc lực của các phong trào quần chúng như “Ông, bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo”; “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”...Gia đình văn hóa đã trở thành niềm vinh dự, tự hào của từng thành viên trong gia đình, tác động tích cực đến đạo đức, lối sống của các thành viên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng, cơ quan, công sở. Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 54.269 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 98,84% (tăng 0,38% so với năm 2020). Trong đó, giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 53.563 hộ, công nhận mới 1.523 hộ, rút danh hiệu gia đình văn hóa 153 hộ. So với năm 2020, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa tăng 790 hộ.

Phong trào xây dựng ấp văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn văn minh đô thị được Ban chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai, đăng ký thực hiện ngay từ đầu năm, lồng ghép việc xây dựng và thực hiện hương ước gắn với vận động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các cuộc vận động, phong trào thi đua khác trên địa bàn. Hiện nay, toàn huyện duy trì 100/100 ấp đạt chuẩn văn hóa, 08 xã đạt chuẩn “Xã Văn hóa nông thôn mới” (Mỹ Đức, Bình Thủy, Bình Chánh, Bình Mỹ, Khánh Hòa, Vĩnh Thạnh Trung, Ô Long Vĩ, Thạnh Mỹ Tây) và thị trấn Cái Dầu đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị”.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa được quan tâm thực hiện. Đầu năm, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa. Trong năm, chất lượng và hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị không ngừng được nâng lên, các chuẩn mực về văn hóa trong giao tiếp, ứng xử trong đơn vị và đối với nhân dân được thực hiện ngày càng tốt hơn, cảnh quan môi trường nơi làm việc thường xuyên được chỉnh trang, xanh - sạch - đẹp. Đến nay, 127/130 đơn vị thực hiện đạt các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa (gồm 37 cơ quan, 11 xã - thị trấn, 08 doanh nghiệp và 71 trường học).

Phong trào nêu gương người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Châu Phú tiếp tục triển khai rộng khắp, trở thành mục tiêu trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong mỗi gia đình, dòng họ, xóm, ấp, tổ an ninh nhân dân… được nhân dân đồng tình ủng hộ. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã biểu dương, khen thưởng. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng như: “Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”; “Cổng rào an ninh trật tự”; ”Đội dân phòng phòng, chống tội phạm”; “Thắp sáng đường quê”; “Đoạn đường xanh, sạch, đẹp”; phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”...Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trên địa bàn huyện Châu Phú đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động thiện nguyện, quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con nơi khu vực phong tỏa; hoạt động phát cơm miễn phí cho cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt cách ly, chốt phong tỏa và cho người dân nghèo, khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh...Tính đến cuối năm 2021, toàn huyện có 45.298 gia đình đạt chuẩn văn hóa liên tục 03 năm trở lên, trong đó có 6.604 gia đình thực hiện gương “Người tốt việc tốt”, góp phần tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng của phong trào.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy ước các ấp thực hiện nếp sống văn hóa trong sinh hoạt cộng đồng. Cụ thể, đám tang không khóc mướn, rải tiền vàng ra đường; đám cưới không tổ chức ăn uống dài ngày; lễ hội truyền thống được tổ chức đúng quy định, phát huy được bản sắc văn hóa của các dân tộc; nhiều trò chơi, hội diễn, văn nghệ dân gian được gìn giữ và duy trì trong các dịp lễ, tết, hội hè...Trong năm, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Có thể nói, phong trào “TDĐKXDĐSVH” được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Ban chỉ đạo huyện, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động, kết hợp củng cố, nâng chất, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa. Các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, ấp văn hóa được đánh giá trên cơ sở khách quan, có định lượng và số liệu, kết quả cụ thể, hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí rõ ràng. Quy trình, thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu được triển khai thông suốt đến các xã, thị trấn và các ấp. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo huyện tổ chức tập huấn bổ sung kiến thức cơ bản, quy trình thực hiện cho cán bộ làm công tác phong trào ở các xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ yêu cầu công việc. Trong năm, Ban chỉ đạo huyện tiến hành nhiều đợt hướng dẫn, kiểm tra, hỗ trợ Ban chỉ đạo xã, thị trấn về việc thực hiện nâng chất phong trào “TDĐKXDĐSVH”, qua đó, kết quả thực hiện phong trào năm 2021 đã có hướng chuyển biến tích cực và hiệu quả.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Châu Phú năm 2021 tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là:

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội nên một số tiêu chí trong thực hiện ấp văn hóa đạt kết quả chưa cao, đặc biệt là tiêu chí về thu nhập, phát triển kinh tế. Các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chưa được tổ chức theo kế hoạch như tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” năm 2021, Đại hội thể dục thể thao huyện Châu Phú lần thứ IX, các giải thi đấu cấp tỉnh, các Hội thi, hội diễn, liên hoan cấp tỉnh, huyện.

Một số chi bộ ấp chưa đưa kế hoạch nâng chất phong trào vào nghị quyết, Ban vận động ấp và Tổ tự quản một số nơi chưa thực hiện đúng quy trình như: chưa triển khai cho các hộ gia đình đăng ký đầu năm; chưa tổ chức tuyên truyền, vận động cho các hộ dân những hạn chế của hộ gia đình để khắc phục; không tổ chức họp tổ để người dân tự chấm điểm đánh giá phân loại gia đình văn hóa, còn tình trạng chấm điểm thay; biên bản họp tổ, ấp chưa thể hiện đầy đủ nội dung về các gương điển hình, những hộ không đạt chuẩn gia đình văn hóa; không lưu trữ hồ sơ gia đình văn hóa tại tổ.

Thành viên Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và Ban vận động ấp thay đổi thường xuyên nên hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của phong trào. Một số Ban chỉ đạo xã chưa thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các thành viên, phân công nhiệm vụ chưa rõ ràng, còn đùn đẩy trong việc chuẩn bị hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới.

Việc công nhận xã văn hóa nông thôn mới 5 năm còn chậm so với kế hoạch thực hiện phong trào năm 2021. Mặc dù Ban chỉ đạo huyện đã triển khai, hướng dẫn, tổ chức nhiều đợt kiểm tra kết quả thực hiện xã văn hóa nông thôn mới 5 năm, đến nay, các xã, thị trấn trong lộ trình vẫn chưa hoàn thành hồ sơ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phúc tra, trình UBND huyện ra quyết định công nhận.

Năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện Châu Phú tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa ngày càng thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo cảnh quan nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm môi trường văn hóa lành mạnh, thiết thực, thúc đẩy thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ban chỉ đạo tiếp tục tập trung xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo lộ trình (xã Mỹ Phú), thị trấn văn minh đô thị (Vĩnh Thạnh Trung); tiếp tục duy trì, giữ vững tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa, ấp văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 5 năm (Bình Chánh, Bình Thủy, Mỹ Đức, Khánh Hòa); thị trấn văn minh đô thị 5 năm (thị trấn Cái Dầu). Tiếp tục huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia các hoạt động sáng tạo và xây dựng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Châu Phú ngày càng ổn định, phát triển.

Lâm Thị Hồng Cẩm

các tin khác