Bài viết - Phóng sự

Châu Phú tổ chức thành công Lễ mít tinh ra quân phòng chống sốt xuất huyết

09:41 22/09/2022

    

Căn cứ Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 03 đợt vào tháng 7, 8, 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú xây dựng và ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2022 về việc triển khai 03 đợt Lễ mít tinh phát động chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue trên quy mô toàn huyện.

Tình hình dịch sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây đã được kiểm soát tốt, số ca mắc bệnh giảm so với thời gian cao điểm của dịch bệnh, tuy nhiên diễn biến của dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tổng số ca mắc bệnh từ đầu năm 2022 đến ngày 19 tháng 9 năm 2022 của huyện Châu Phú vẫn còn cao so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang, với tổng số 2165 ca mắc bệnh, tăng 2048 ca so với cùng kỳ năm 2021. Để chủ động phòng, chống bnh sốt xuất huyết trong thi gian tới, không để dịch bùng phát trên địa bàn huyện, sáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện Châu Phú tổ chức Lễ mít tinh phát động chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết tại xã Mỹ Đức với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người huyện; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm trên người các xã, thị trấn; học sinh và nhân dân trên địa bàn xã Mỹ Đức.

              Hoạt động phòng chống sốt xuất huyết là trách nhiệm của mỗi người dân, vì thế vấn đề quan trọng hiện nay là mỗi người dân phải tự có ý thức phòng, chống sốt xuất huyết, đây là yếu tố quyết định. Riêng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp với Trạm Y tế triển khai công tác vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng qăng và duy trì hoạt động này thường xuyên hàng tuần tại địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, với mục tiêu “Mọi người chủ động diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết”

Vinh Hiển

các tin khác