Bài viết - Phóng sự

BHXH Châu Phú đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

11:21 28/05/2023

    

Nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả, các mô hình tiêu biểu; qua đó chia sẻ kinh nghiệm để các cá nhân khác học tập và vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ, ngày 25/5/2023, BHXH huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và phát động các phong trào thi đua trong năm 2023. Đồng chí Lê Minh Đức, Giám đốc BHXH huyện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Phó Giám đốc, các cá nhân điển hình tiên tiến và toàn thể viên chức, lao động BHXH huyện.

 

 

Được sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của BHXH tỉnh, sự quan tâm, lãnh đạo của UBND huyện, cùng với sự phối hợp có hiệu quả với các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn. Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chủ tịch về thi đua yêu nước: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, BHXH huyện Châu Phú tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT; cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, cố gắng phấn đấu của tập thể cán bộ, viên chức, BHXH huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, chủ động tham mưu, đề xuất và đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả như: bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng tháng, quý, năm; phát động các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện chuyên môn nghiệp vụ được giao. Kết quả thu BHXH, BHYT trong năm qua đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, số thu năm sau cao hơn năm trước. Số người tham gia BHXH, BHYT ngày một tăng. BHXH huyện đã tích cực chỉ đạo trong công tác phát triển mở rộng đối tượng.

Cụ thể, tính đến hết năm 2022, số người tham gia BHXH bắt buộc là 5.360 người, đạt 102,41% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao; tăng 594 người (11,35%) so với cùng kỳ năm trước; Số người tham gia BHXH tự nguyện là 2.660 người, đạt 52,86% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao; Số người tham gia BHTN là 4.714 người, đạt 104,32% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao, tăng 625 người (13,26%) so với cùng kỳ  năm trước; Số người tham gia BHYT là 177.201 người, đạt 94,31% so với chỉ tiêu BHXH tỉnh giao, tăng 5.871 người (3,31%) so với cuối năm trước, độ bao phủ tham gia BHYT đạt 85,95% dân số.

 

Hội nghị cũng đã được nghe đồng chí Lê Minh Đức, Giám đốc BHXH huyện trình bày mô hình điển hình tiên tiến về “Truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến từng hộ gia đình” và 01 sáng kiến kinh nghiệm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tham gia BHXH tự nguyện” để toàn thể Hội nghị học tập và nhân rộng.

 

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng đó, trong năm qua, tập thể viên chức BHXH huyện đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của BHXH tỉnh ghi nhận: 15/15 viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 02 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và 03 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh.

Năm 2023, BHXH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến và biểu dương các cá nhân có những sáng kiến, những cách làm hay; đồng thời tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng sáng kiến, giải pháp đã được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động của đơn vị. Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo và viên chức BHXH huyện Châu Phú nỗ lực, ra sức thi đua hết mình, phát huy tính chủ động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

Bích Thúy - BHXH huyện Châu Phú

các tin khác