Bài viết - Phóng sự

Châu Phú thực hiện tốt công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023

05:51 06/12/2023

    

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện Châu Phú đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai tổ chức tốt thực hiện các nhiệm vụ, kết quả đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

 

 

 

 

Nổi bật nhất là phát huy tốt vai trò tham mưu trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, duy trì nghiêm nhiệm vụ Sẵng sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; phối hợp với lực lượng Công an thực hiện tốt Nghị định số 03/20219, Nghị định số 02/2020 của Chính phủ; nắm, dự báo tình hình sẵn sàng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp; quan tâm củng cố, kiện toàn xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất. Tổ chức học tập đầy đủ theo chỉ thị, nghị quyết của Bộ, Quân khu, tỉnh về thực hiện xây dựng đơn vị chính quy; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “ Mẫu mực, tiêu biểu”. Cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị. Điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển, bảng và đầu tư xây dựng nhà làm việc khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp….vvv.

 

Với những kết quả đạt được trong công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2023; Đồng chí Bí thư Huyện uỷ Châu phú - Bí thư Đảng uỷ Quân sự, Nguyễn Phú Tân phát biểu: “Trong thời gian qua trên địa bàn huyện, tình hình ANCT, TTATXH ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan có nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, nhất là lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đất đai tạo yếu tố phức tạp, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện; Năm qua, Đảng ủy - Ban CHQS huyện đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động, tích cực làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, chính xác các vụ việc, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, như: Tổ chức diễn tập Chỉ huy - Tham mưu cơ quan, quân sự huyện làm điểm cho Bộ CHQS tỉnh và diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ 4 xã Bình Thủy, Bình Mỹ, Bình Phú, Mỹ Phú và diễn tập phòng thủ dân sự xã Khánh Hòa, trên đánh giá đạt mục đích, yêu cầu đề ra; triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tuyển sinh quân sự vượt chỉ tiêu, chất lượng được nâng lên; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương huyện ngày càng vững mạnh, đủ sức đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; lãnh đạo tốt công tác Sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; tham gia tốt công tác vận động quần chúng, khắc phục thiên tai, hỏa hoạn và các phong trào ở địa phương, cơ sở… Bên cạnh, Đảng ủy quân sự luôn chú trọng lãnh đạo và nâng cao được chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và thực hiện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh có nhiều tiến bộ đạt chất lượng tốt. Được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2023”.   

                             

 Qua đó kết quả, có 100% tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác tuyển quân, tuyển sinh, bồi dưỡng, cập nhất kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng đủ nội dung, thời gian quy định, quân số tham gia. Thực hiện tốt công tác thăm tặng quà gia đình chính sách các dịp lễ tết, cập nhật hỗ trợ hồ sơ theo Quyết định số 49; 62 đúng quy định cho các đối tượng… 100% cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn đã qua đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chi bộ 4 tốt “, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”.

     

        Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đã biểu dương những kết quả mà Đảng uỷ Quân sự huyện Châu Phú đã đạt được trong thời gian qua: “ Năm nay BCQS huyện Châu Phú đã hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu về mọi mặt và cũng đã là một đơn vị thi đua Quyết thắng trong phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2023, đơn vị đã có những phần thưởng cá nhân, xứng đáng với những đóng góp nỗ lực của các đồng chí trong thời gian qua, đạt được kết quả đó tôi thay mặt BCHQS huyện cám ơn Huyện uỷ; UBND huyện và các đảng bộ lãnh đạo địa phương cấp xã đã có sự quan tâm giúp đỡ rất nhiều để giúp cho LLDQ, LLQS của huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian qua”.

        Trong thời gian tới Đại tá Nguyễn Lâm Đạt Thanh - Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang: “ Mong muốn Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự và tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024; làm tốt công tác phát triển Lực lượng dân quân đạt đúng đủ tiêu chuẩn, vận dụng linh hoạt kết nạp đảng cho Lực lượng dân quân đúng đạt chỉ tiêu; duy trì nghiêm chế độ Sẵn sàng chiến đấu; phối hợp cùng các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không để đột xuất, bất ngờ. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị…, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động 50 trong năm 2024 toàn diện trên địa bàn huyện để góp phần thực hiện thắng lợi công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong năm 2024”./.

 

Nhẫn Nguyễn

các tin khác