Bài viết - Phóng sự

Thạnh Mỹ Tây nỗ lực phấn đấu về đích xã nông thôn mới nâng cao năm 2024

10:28 15/05/2024

    

Theo lộ trình xây dựng NTM (nông thôn mới) của huyện Châu Phú, xã Thạnh Mỹ Tây đã thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu được công nhận xã NTM trong năm 2022 và đang trong tiến trình phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.

 

 

Cũng trong khoảng thời gian này, chính quyền địa phương đã và đang tích cực nỗ lực củng cố, nâng chất thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới đã đạt được, tiếp tục xây dựng NTM nâng cao nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn. Đặc biệt, dưới sự lãnh-chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, sự điều hành của UBND và sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, kinh tế - xã hội của xã Thạnh Mỹ Tây đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, càng thấy rõ sự đồng lòng, quyết tâm trong cách nghĩ, cách làm của cấp ủy, chính quyền, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của xã.

 

Ngay khi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai tại địa phương, từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã xác định và đăng ký lộ trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, ban hành Nghị quyết phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo đúng lộ trình. Ở nhiều lĩnh vực, công tác làm đường giao thông nông thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, an sinh xã hội được quan tâm đúng mức, hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được giữ vững, ổn định.

 

Cùng với đó, UBND xã đã thành lập Ban Quản lý xây dựng NTM, hằng năm đều kiện toàn, củng cố lại Ban quản lý và xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, giải pháp thực hiện cho từng tiêu chí, đồng thời phân công các ngành, các lĩnh vực phụ trách triển khai thực hiện và thu thập hồ sơ minh chứng, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung đã phân công để kết quả đạt đồng bộ, chất lượng. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và huyện, kết hợp tiếp nhận nguồn hỗ trợ, đóng góp của các doanh nghiệp, mạnh thường quân và phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia cùng nhà nước xây dựng NTM.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác xây dựng NTM, NTM nâng cao ở địa phương; ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo NTM đã cử cán bộ là các thành viên ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, các ban ngành, hội đoàn thể cấp xã, Bí thư chi bộ và Trưởng ấp… tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Ban chỉ đạo tỉnh, Văn phòng điều phối tỉnh-huyện, các Sở-ban ngành tỉnh, huyện triển khai, với nhiều nội dung như: chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước về xây dựng NTM; xây dựng các kế hoạch, cơ chế tạm ứng, thanh, quyết toán các dự án thuộc chương trình xây dựng NTM; việc khảo sát, đánh giá thực trạng NTM, cách đánh giá thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM; các hội đoàn thể tham gia công tác tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng NTM… từ đó đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ cấp xã, ấp, các đoàn thể và nhân dân trong thực hiện xây dựng NTM.

 

 

 

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, tính đến nay, xã đã thực hiện duy trì và nâng chất các tiêu chí NTM đã đạt 18/19 tiêu chí, đạt 94,74%; 56/57 chỉ tiêu đạt 98,25% - NTM nâng cao đạt 12/19 tiêu chí, đạt 63,16%; 64/75 chỉ tiêu, đạt 85,33%. Trong đó, các hoạt động triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được thực hiện sâu rộng, đặc biệt là các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn, luôn được địa phương chú trọng, triển khai thực hiện trước. Qua đó, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và nhân rộng các mô hình dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới, giới thiệu cách làm và một số mô hình về trồng cây xanh làm hàng rào, cổng rào, chỉnh trang nhà cửa sạch- đẹp, trong nhà có treo ảnh Bác Hồ, trước cổng có bố trí nơi bỏ rác đúng quy định, treo đèn đường năng lượng mặt trời thắp sáng trước nhà, mô hình cấp học bổng Quản Cơ Trần Văn Thành, nắm gạo tình thương, tổ cất nhà từ thiện v.v… Trong đó, mục tiêu xây dựng nông thôn mới chỉ thực sự thành công, có ý nghĩa khi đưa chương trình vào từng xóm, ấp, từng hộ gia đình và cần phải bắt đầu từ sự thay đổi trong tư duy của mỗi cán bộ và người dân

Thông qua những kết quả đạt được, xã đã ban Quyết định về việc kiện toàn ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn từ đây đến năm 2025. Đồng thời tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí, chỉ tiêu; Ban quản lý xây dựng NTM tiếp tục rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, chủ động điều hành, học hỏi những kinh nghiệm, cách làm hay và các mô hình mang lại hiệu quả cao trong xây dựng NTM để áp dụng trên địa bàn xã, cũng như đẩy nhanh tiến độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu, phấn đấu đạt NTM nâng cao năm 2024.

Trên tinh thần quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, cùng nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động sản xuất, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đạt được, quyết tâm xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển toàn diện về mọi mặt qua từng năm.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác