Bài viết - Phóng sự

Thạnh Mỹ Tây tiếp tục phát huy hiệu quả từ công tác Dân vận chính quyền năm 2023

09:28 29/05/2023

    

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã Thạnh Mỹ Tây luôn quan tâm, thực hiện thường xuyên, đổi mới công tác dân vận, hướng về địa bàn dân cư và chăm lo lợi ích của đoàn viên, hội viên, từ đó đã tạo được nhiều mô hình dân vận có hiệu quả. Trong đó, tổ chức bộ máy dân vận, mặt trận, đoàn thể từ xã đến ấp được củng cố vững mạnh, đồng thời phát huy được các nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng và niềm tin giữa nhân dân với đảng, chính quyền ở địa phương.

 

 

Để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền năm 2023, UBND xã cũng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, đơn vị còn tập trung chỉ đạo các ngành, các ấp thực hiện tốt công tác dân vận trong cả hệ thống chính quyền với các nhiệm vụ trọng tâm như: thực hiện cải cách hành chính và đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kêt xây dựng đời sông văn hóa”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới v.v…. từ đó đã góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, các ấp với công tác dân vận chính quyền, nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất. Nhờ vậy, qua hơn 04 tháng đầu năm 2023, công tác Dân vận chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều kế hoạch, chính sách ban hành họp lòng dân và mang lại lợi ích cho nhân dân, nét nổi bật trong công tác dân vận của địa phương là việc tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển đa dạng các ngành nghề, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là công tác chỉ đạo quyết liệt các chương trình, mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để phát triển ngày càng bền vững.

 

 

 Đến nay, xã Thạnh Mỹ Tây đã thực hiện chuyển đổi mô hình từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn trái như: mít, bưởi da xanh, cam, quýt, sầu riêng v.v.. được 192 hécta, đạt 100% kế hoạch. Ngoài ra, hệ thống Mặt trận trong toàn xã còn tập trung làm tốt công tác vận động quỹ “Vì người nghèo”, từ đầu năm 2023 đến nay, Ban vận động quỹ “vì người nghèo” của xã đã tiếp nhận số tiền hơn 294.000.000 đồng, qua đó đã kịp thời hỗ trợ cất mới, sữa chữa nhà đại đoàn kết; cất mới và bàn giao nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho nhiều trường hợp khó khăn, đột xuất là hộ nghèo, trẻ mồ côi, người già neo đơn… trên địa bàn xã.

 

 

Trong đó, việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện và đăng ký ngay từ đầu năm 2023, cụ thể là: mô hình nâng chất HTX nuôi lươn VietGap đạt sản phẩm khô lươn chuẩn OCOP - Duy trì, mở rộng mô hình thu gom rác thải nông nghiệp - Mô hình nuôi gà an toàn khép kín công nghệ cao của Hội nông dân; Duy trì, mở rộng mô hình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp - Nâng chất mô hình đoạn đường cột cờ Tổ quốc tuyến đường tỉnh lộ 945 củ theo Kế hoạch 40 của Ban Dân vận của Đoàn thanh niên; Mô hình tuyên truyền, vận động  hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3 trở lên của Công đoàn xã; Duy trì mô hình Tổ cất nhà từ thiện của Mặt trận xã; Mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình của Hội phụ nữ vv… Hàng năm, để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công tác dân vận chính quyền, địa phương cũng đã phân công cán bộ công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kỷ năng hành chính, kỷ năng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hiểu về kỹ năng công tác dân vận chính quyền, để giúp đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình đối với nhân dân và làm tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được UBND xã quan tâm thực hiện, các văn bản có liên quan về thực hiện dân chủ, có tổ chức công khai đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân được biết. Đồng thời gắn liền việc thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, luôn coi trọng công tác kiểm tra và tiếp dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, để kịp thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đến nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân, cũng như các vấn đề phát sinh xảy ra, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện hiệu quả.

Ông Tô Thanh Tân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Trưởng khối Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN xã cho biết: Với kết quả đạt được từ đây đến cuối năm 2023, Đảng ủy –UBMTTQVN xã sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, đề ra những chủ trương, giải pháp đúng đắn, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho nhân dân. Trong đó, công tác Dân vận của Mặt trận, các đoàn thể luôn phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt, nhất là công tác tuyên truyền, vận động theo chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và các nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực hưởng ứng các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá-xã hội, góp phần ổn định tình hình an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác trong hệ thống Dân vận luôn được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế, văn hoá, phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, quy chế dân chủ cơ sở v.v…

 

Từ thực tế cho thấy, khi công tác Dân vận chính quyền thực hiện tốt sẽ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đời sống của đại bộ phận cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân được cải thiện, nâng lên rõ rệt, đã tạo tiền đề vững chắc để xã Thạnh Mỹ Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới đúng theo lộ trình đề ra.

 

 

Nguyễn Kim

các tin khác