Bài viết - Phóng sự

Bình Mỹ tuyên truyền vận động tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế

10:14 13/06/2024

    

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người bệnh, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

 

 

Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân. Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ tiếp tục triển khai mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ gia đình tham gia BHYT tự nguyện.

Cụ thể, về mức tham gia bảo hiểm hộ gia đình tự nguyện: từ ngày 01/07/2023 (Theo mức điều chỉnh tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng): người thứ nhất: 100% = 972.000 đồng/người/năm; người thứ hai: 70% = 680.400 đồng/người/năm; người thứ ba: 60% = 583.200 đồng/người/năm; người thứ tư: 50% = 486.000 đồng/người/năm; và từ người thứ năm trở đi là 40% mức đóng = 388.800 đồng/người/năm.

Về mức đóng bảo hiểm hộ gia đình có mức sống trung bình: là 50% mức tham gia của người thứ nhất (thời gian tham gia tối đa là 12 tháng, tối thiểu là 3 tháng. Tính từ thời điểm tham gia đến ngày 31/12/2023); tính đến ngày 30/06/2023 là: 402,300 đồng/người/năm; từ ngày 01/07/2023 trở đi là: 486,000 đồng/người/năm.

Có thể thấy, BHYT mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau; BHYT là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đản bảo an sinh xã hội; BHYT còn chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Vì vậy, "đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm".

Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm. Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân được xem là một chính sách xã hội quan trọng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, với mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay... Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

        Theo cán bộ làm công tác giảm nghèo tại xã Bình Mỹ cho biết: "Nhằm mục đích thực hiện tốt tiêu chí về y tế trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu tại xã Bình Mỹ, theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham gia BHYT phải đạt tỷ lệ 95,5 % trở lên. Để hoàn thành tiêu chí này, cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị, các ấp trong xã cần tập trung tuyên truyền vận động đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân biết để tích cực tham gia BHYT năm 2024 một cách đầy đủ, từ đó tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân để đảm bảo quyền lợi cho bản thân và gia đình. Đối với các hộ gia đình muốn đăng ký mua BHYT sẽ tập trung về UBND xã để được các đồng chí Trưởng ấp, các ban ngành đoàn thể xã hoặc công chức văn hóa làm công tác LĐTB&XH xã hướng dẫn mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2024".

 

Kim Thúy

các tin khác