Giáo dục

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THAM DỰ SINH HOAT HỘI ĐỒNG CỐT CÁN, NĂM HỌC 2023-2024

03:21 22/09/2023

    

Thực hiện kế hoạch số 818 /KH-PGDĐT, ngày 14/09/2023 của Phòng GD&ĐT Châu Phú về triển khai hoạt động Hội đồng cốt cán cho giáo viên Trung học cơ sở. Giáo viên Trung học cơ sở có điều kiện tham dự các buổi sinh hoạt để cập nhật các văn bản, thông tin mới, để có sự chuẩn bị tốt các hoạt động cho năm học 2023-2024.

 

 

Trong buổi sinh hoạt, giáo viên được tiếp cận các nội dung sau:

- Giáo viên được hỗ trợ công tác thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy của giáo viên, theo chương trình GDPT 2018 ở các lớp 6, 7, 8.

- Giáo viên được hỗ trợ thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề; đồng thời tham gia phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục khác theo hướng linh hoạt, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực; xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học đối với lớp 6, 7, 8 năm học 2023-2024.

- Giáo viên được hỗ trợ thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

- Giáo viên được hỗ trợ việc tổ chức xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến, kế hoạch giáo dục của môn học; tư vấn đổi mới các hoạt động giáo dục, dạy học theo chủ đề, dạy học tích hợp và lồng ghép, dạy học vận dụng kiến thức thực tiễn vào các môn học; đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng kế hoạch giáo dục STEM.

- Giáo viên được tư vấn công tác ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10, tư vấn trực tiếp một số đơn vị trường trên cơ sở phổ điểm các năm học trước. Xem đây là nội dung quan trọng gắn với phổ điểm qua kỳ thi tuyển sinh 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT.

-  Giáo viên được hỗ trợ tập huấn bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác tập huấn GV của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; tham gia tư vấn, hỗ trợ trong việc tổ chức các kỳ thi của ngành GDĐT, xây dựng các chuyên đề chuyên môn sâu để triển khai phục vụ cho công tác giáo dục mũi nhọn.

- Ứng dụng các phần mềm kiểm tra đánh giá có hiệu quả trong quá trình tổ chức dạy học. Tổ chức tư vấn xây dựng bài giảng điện tử (sử dụng phần mềm Master Elearning) phát triển kho học liệu điện tử, thiết bị dạy học điện tử; xây dựng tài liệu dạy học điện tử để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

 

         

           Bên cạnh đó, giáo viên còn trình bày những khó khăn trong quá trình giảng dạy để Hội đồng cốt cán cùng đề xuất các giải pháp hoặc kiến nghị về Phòng GD&ĐT để kịp thời tháo gỡ các khó khăn đầu năm học mới.

Như vậy, với sự chủ động của Hội đồng cốt cán trong việc triển khai các nội dung thực hiện về chuyên môn đầu năm học, đã giúp cho giáo viên nhiều định hướng thực hiện trong năm học mới. Nhất là việc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, các phần mềm kiểm tra đánh giá học sinh sẽ góp phần phát huy được phẩm chất và năng lực cho học sinh đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 của khối 6,7,8 và nâng cao chất lượng của công tác tuyển sinh đối với khối 9 trong năm học 2023-2024 ./.

 

Đào Văn Hoàng Giang

các tin khác